Na Nowy Świat 11 równolegle z budowaniem kolejnych pięter prowadzone są prace na już istniejących piętrach – osadzane są okna i kładzione instalacje elektryczne.