Administratorem danych jest NOWY ŚWIAT 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 05-077 Warszawa, ul. Rumiankowa 78.
Dane są przetwarzane w celu rezerwacji lokali. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.